Kull 2

Två hanar (en b/t och en ruby) och två tikar (en b/t och en ruby). Efter Bergskiftets Båtsman och undan Vallarens Durness ”Ina”.